Cennik usług

I. Badania genealogiczne:

   Poszukiwania terenowe:

– 100 zł za pełną godzinę poszukiwań na cmentarzu

– 1 zł za każdy przejechany kilometr do i z miejsca poszukiwań

– 10 zł za każde wykonane zdjęcie na cmentarzu.

Poszukiwania archiwalne:

– 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę poszukiwań w języku obcym

– 65 zł za każda rozpoczęta godzinę poszukiwań w języku polskim

– kserokopie według stawek archiwum.

II. Tłumaczenia dokumentow genealogicznych:

Cena za tłumaczenie na język polski wynosi 25 zł za akt.

Cena tłumaczenia z języka polskiego na inny wynosi 30 zł za akt.

III. Tłumaczenia dokumentow sądowych/rejentalnych/hipotecznych:

Cena tłumaczenia z języka rosyjskiego prawniczego 50 zł/ stronę

Cena uczytelnienia zapisu odręcznego w języku polskim lub łacińskim 60 zł/ stronę.

IV. Cena wynagrodzenia eksperta za godzinę pracy przy opinii według stawek urzędowych powiększona o 20% ze względu na krotki czas oczekiwania.

Przykładowy Cennik:

Wykonanie opinii procesowej:

  • 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego sądowego
  • wydruk, skanogramy według rzeczywistych kosztów
  • doliczamy do ceny pierwszego egzemplarza 10% kosztu oryginału za każdy dodatkowy egzemplarz dla stron
  • pobieranie materiału porównawczego przez biegłego w miejscu wskazanym przez zlecającego wg. stawki kilometrowej po 1 zł za każdy przejechany kilometr.

Wykonanie opinii poza procesowej:

  • 25 zł za każda rozpoczęta godzinę pracy eksperta
  • wydruk, skanogramy według rzeczywistych kosztów
  • doliczamy do ceny pierwszego egzemplarza 10% kosztu oryginału za każdy dodatkowy egzemplarz dla stron

Cena dla podmiotów zagranicznych wyrażona jest w euro po kursie dnia.