O nas

Firma Dependens powstała 12 kwietnia 2011 roku.

Cel firmy został jasno określony przez jego założyciela: Dependens to firma wspomagająca pracę kancelarii adwokackich we wszelkich czynnościach procesowych, bądź doradczych i analitycznych z wyłączeniem zakresu usług wynikających z przepisów o detektywach.

Ponadto naszym celem jest obsługa wszystkich osób zainteresowanych zakresem naszych usług, do których zaliczamy:

Wykonywanie ekspertyz oraz opinii procesowych i poza procesowych.

Wykonywanie konsultacji do już sporządzonych opinii, a w przypadkach wątpliwych, wykonywanie oceny opinii.

Kontrolę poprawności sporządzania dokumentacji przez organy Policji, w sytuacjach procesowych wykonywanie powtórnych oględzin z udziałem własnych specjalistów.

Tłumaczenia dokumentacji procesowej z języka polskiego na języki: angielski i ukraiński.

Tłumaczenia dokumentów na język polski wytworzonych w języku rosyjskim, starorosyjskim lub w łacińskim.

Uczytelnianie dokumentów sporządzonych pismem ręcznym w języku polskim na język polski w komputerowym edytorze tekstów.

Uwierzytelnianie dokumentów.

Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych.

Badania genealogiczne w celu ustalenia pochodzenia oraz badania archiwalne majątkowe, spadkowe i do Karty Polaka.

Przygotowywaniu dokumentacji przed wniesieniem pozwu.

Przygotowanie psychologiczne strony procesowej przed jej udziałem w rozprawie sądowej lub w trakcie prowadzonego postępowania.

Opieka prawna podczas procesu.

Wykonywanie wszystkich innych czynności tu nie określonych, a nie zabronionych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.