BIURO ANALIZ I EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH

Dependens to firma wspomagająca pracę kancelarii adwokackich we wszelkich czynnościach procesowych, bądź doradczych i analitycznych z wyłączeniem zakresu usług wynikających z przepisów o detektywach.

Ponadto naszym celem jest obsługa wszystkich osób zainteresowanych zakresem naszych usług, do których zaliczamy:

Wykonywanie ekspertyz oraz opinii procesowych i poza procesowych.

Wykonywanie konsultacji do już sporządzonych opinii, a w przypadkach wątpliwych, wykonywanie oceny opinii.

Kontrolę poprawności sporządzania dokumentacji przez organy Policji, w sytuacjach procesowych wykonywanie powtórnych oględzin z udziałem własnych specjalistów.

Dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego z ubezpieczenia OC i innych. Występujemy także przed organami procesowymi i firmami ubezpieczeniowymi w charakterze pełnomocników dochodząc roszczeń zleconych nam przez naszych klientów.

Tłumaczenia dokumentacji procesowej z języka polskiego na języki: angielski i ukraiński.

Tłumaczenia dokumentów na język polski wytworzonych w języku rosyjskim, starorosyjskim lub w łacińskim.

Uczytelnianie dokumentów sporządzonych pismem ręcznym w języku polskim na język polski w komputerowym edytorze tekstów.

Uwierzytelnianie dokumentów.

Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych.

Badania genealogiczne w celu ustalenia pochodzenia oraz badania archiwalne majątkowe, spadkowe i do Karty Polaka.

Przygotowywaniu dokumentacji przed wniesieniem pozwu.

Przygotowanie psychologiczne strony procesowej przed jej udziałem w rozprawie sądowej lub w trakcie prowadzonego postępowania.

Opieka prawna podczas procesu.

Wykonywanie wszystkich innych czynności tu nie określonych, a nie zabronionych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

6

Genealogia

Dla kogo są nasze usługi?

 • Chcesz odnowić kontakty z krewnymi w Polsce lub na wschodzie?
 • Potrzebujesz konkretnych dokumentów związanych ze swoimi przodkami?
 • Masz problemy z uzyskaniem dokumentów potwierdzających Twoje pochodzenie, zawiodły Cię miesiące poszukiwań?
 • Mieszkasz za granicą, masz polskie korzenie?
 • Chcesz ułatwić sobie pracę bez odwiedzania polskich jednostek administracyjnych, urzędów, cmentarzy, parafii lub archiwów?
 • Chcesz się dowiedzieć czy Twoi krewni nadal żyją i mieszkają w Polsce lub w granicach dawnej II Rzeczpospolitej?
 • Mogę Ci pomóc.

Czym się zajmujemy:

 • szukaniem grobów bliskich Wam osób,
 • poszukiwaniami/kwerendą archiwalną na zlecenie, m.in. w celach spadkowych, majątkowych i mienia zabużańskiego,
 • zakładaniem i prowadzeniem rodzinnych stron genealogicznych,
 • prowadzeniem badań i budową drzew genealogicznych,
 • opracowaniem historii rodzinnych na podstawie wspomnień, relacji czy też uzyskanych podczas poszukiwań wśród bliskich,
 • odnajdywaniem żyjących krewnych i ułatwieniu wzajemnych kontaktów,
 • dokumentowaniem istniejących śladów historii rodowych,
 • dowożeniem klienta w ramach zlecenia do miejsc pochówków lub ustalenia istniejących dokumentów,
 • pobieraniem DNA do badań genealogicznych,
 • wyszukiwaniem mtDNA do ustalenia pokrewieństwa.
5

Biuro prawne

Pisma procesowe:

W ramach biura prawnego Dependens oferujemy pomoc w sporządzaniu pism procesowych zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym oraz prawie pracy.

Konsultacje przy:

konstrukcjach pism sądowych,
rozwodach,
alimentach,
zasiedzeniach,
wywłaszczeniach,
udowadnianiu własności,
spadkach,
podziałach majątku,

Ocena akt:

Analizujemy wytworzoną dokumentację sądową i na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą opracowujemy kierunek obrony lub reprezentowania w konkretnej sprawie.

Współpraca:

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami adwokackimi z terenu wojewodztwa lubelskiego.

Wykonujemy sprawy trudne lub wręcz niemal niemożliwe do wykonania w istniejącym systemie prawnym.

Wszystkim zainteresowanym polecamy swoje usługi.