Zamów usługę

Aktualnie proponujemy Państwu następujące rodzaje usług:

 1. Prowadzenie całego procesu odszkodowawczego od chwili powstania szkody do całkowitego spełnienia roszczenia o odszkodowanie w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych jak i innych podmiotów.

 2. Interpretacja dokumentacji procesowej wytworzonej na etapie postępowania przygotowawczego oraz w trakcie oględzin miejsc zdarzeń;

 3. Wykonywanie powtórnych oględzin terenowych z udziałem specjalistów kryminalistyki;

 4. Interpretacja przepisów prawnych i dokumentacji wytworzonej w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych policjantów;

 5. Wykonywanie opinii pozasądowych i konsultacji;

 6. Wykonywanie opinii z zakresu identyfikacji pisma ręcznego i podpisów zwanej potocznie – opinii grafologicznej.
 7. Opracowywanie pytań na rozprawę na podstawie udostępnionego materiału;

 8. Wykonywanie kwerend archiwalnych w Polsce i na Ukrainie;

 9. Opracowywanie tłumaczeń na język polski aktów stanu cywilnego z języka rosyjskiego i łaciny;

 10. Budowa drzew genealogicznych;

 11. Opracowywanie pism procesowych w postępowaniach karnym i cywilnym;

 12. Przygotowanie klienta do wystąpienia przed organem procesowym;

 13. Odczytywanie zapisów zniszczonych, zamazanych lub trudnych do odczytania..

 

 

UWAGA:

 1. Ustalanie ceny następuje po uzyskaniu informacji o planowanych przedsięwzięciach, zadaniach czy opiniach. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego podczas którego wspólnie ustalimy cenę za zlecenie.

 2. Przy zleceniach realizowanych na mocy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wystawionymi przez organy Policji, Prokuratury, Sądów lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, koszt opinii ustalany jest na podstawie karty pracy biegłego oraz poniesionych kosztów – zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zmianami).

 3. Oględziny miejsc zdarzeń, powtórne badania, badania terenowe, fotografowanie cmentarzy, badania archiwalne – realizowane są w stawce 60 zł/ godz. /netto/ pracy powiększonej o koszty dojazdu w stawce 1zł/km.

 4. W zakresie Zakresu poszukiwań genealogicznych wymagane jest przesłanie pełnomocnictwa do poszukiwań w języku kraju, w którym będą wykonywane kwerendy.
 5. Do wszystkich form zamówień i realizacji wystawiamy rachunki oraz karty pracy.

 6. Jednocześnie informujemy, iż aktualnie nie jesteśmy płatnikami VAT.Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, jakość, fachowość, szybkość i dyskrecję. Zapraszamy do współpracy.