Grafologia

Grafologia:

W ramach swojej działalności wykonujemy opinie dla organów procesowych jak i dla zleceniodawców poza procesowych. Wykonujemy także konsultacje do już wydanych opinii z dziedziny grafologii.

Ponadto wykonujemy badania dotyczące dokumentów w tym:

 • badanie dokumentów w tym autentyczności dokumentów samochodowych.

 • grafologia, czyli ekspertyza pisma, w tym określanie przydatności na zajmowanym stanowisku na podstawie cech zawartych w piśmie ręcznym.

 • badania porównawcze pisma i podpisów.

 • identyfikacja wykonawców pisma ręcznego i podpisów.

 • badanie wieku pisma na podstawie zmian w piśmie.

 • badania maszynopisów i maszyn do pisania.

 • badania odcisków pieczątek.

 • badania autentyczności testamentów, listów, anonimów.

 • badania autentyczności dokumentów polskich i zagranicznych.

 

Ponadto proponujemy:

 • opracowywanie wstępne charakterystyki wykonawcy rękopisu na podstawie wypowiedzi pisanej

 • konsultacje grafologiczne poradnictwo rodzinne na podstawie próbek pisma poszczególnych członków rodziny, rysunków i testów graficznych, w celu:

  • rozpoznania dynamik zachowania poszczególnych członków rodziny.

  • ustalanie metod komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

  • odnajdywanie przyczyn nieporozumień rodzinnych

 • ustalanie zgodności charakterów członków grup społecznych i rodzinnych.

 

Materiały odbieramy osobiście lub za pośrednictwem kurierów pocztowych.

W przypadku zleceń nieprocesowych można nadsyłać pliki pocztą elektroniczną w formacie *.jpg lub *pdf.

Materiały do konsultacji proszę nadsyłać w podanych formatach lub innych po uzgodnieniu zakresu badań z konsultantem.

Przedmioty do badań odbieramy wybraną firmą kurierską.

Materiałów nadesłanych, a nie opisanych w zleceniu nie zwracamy.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wystawiamy rachunki i dołączamy kartę pracy.