Biuro tłumaczeń

 
W ramach kompleksowej obsługi podmiotów zlecających proponujemy tłumaczenie dokumentów
procesowych na piśmie w następujących językach:
 
* Niemiecki
* Angielski
* Ukraiński
* Rosyjski
 
Szczegóły dotyczące ilości stron, terminu oraz innych potrzeb w zakresie tłumaczeń prosimy kierować na kontaktowy

W przypadkach szczególnych oferujemy tłumaczenia bezpośrednie, również podczas wyjazdów służbowych za granicę UE.