Oferta jest adresowana do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby zainteresowane współpracą, bądź pracą proszone są o przesłanie CV i LM na nasz adres e-mailowy z tematem wiadomości: "Praca w Dependens".

Wzór CV dla współpracownika:
- Imię i nazwisko, nazwisko panieńskie dla mężatek.
- Data i miejsce urodzenia.
- PESEL i nr NIP.
- Miejsce urodzenia
- Miejsce zamieszkania.
- Specjalność wyuczona, nabyta podczas pracy.
- Szkolenia.
- Przebieg pracy zawodowej.
- Ostatni stopień, data przejścia w stan spoczynku.
- Posiadane uprawnienia.
- Posiadanie sprzętu informatycznego i dostęp do sieci oraz oprogramowania biurowego.
- Wykształcenie cywilne.
- Sposób zatrudnienia i dopuszczalna kwota.


Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:

"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)."

Administratorem danych osobowych jest firma Dependens, Płoskie 147d, 22-400 Zamość. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Biegli sądowi i eksperci/rzeczoznawcy dane dotyczące oczekiwanej współpracy.