Firma Dependens powstała 12 kwietnia 2011 roku.

Cel firmy został jasno określony przez jego założyciela: Dependens to firma wspomagająca pracę kancelarii adwokackich we wszelkich czynnościach procesowych, bądź doradczych i analitycznych z wyłączeniem zakresu usług wynikających z przepisów o detektywach.

Ponadto naszym celem jest obsługa wszystkich osób zainteresowanych zakresem naszych usług, do których zaliczamy:

 1. Wykonywanie ekspertyz oraz opinii procesowych i poza procesowych.

 2. Wykonywanie konsultacji do już sporządzonych opinii, a w przypadkach wątpliwych, wykonywanie oceny opinii.

 3. Kontrolę poprawności sporządzania dokumentacji przez organy Policji, w sytuacjach procesowych wykonywanie powtórnych oględzin z udziałem własnych specjalistów.

 4. Dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego z ubezpieczenia OC i innych. Występujemy także przed organami procesowymi i firmami ubezpieczeniowymi w charakterze pełnomocników dochodząc roszczeń zleconych nam przez naszych klientów.

 5. Tłumaczenia dokumentacji procesowej z języka polskiego na języki: angielski i ukraiński.

 6. Tłumaczenia dokumentów na język polski wytworzonych w języku rosyjskim, starorosyjskim lub w łacińskim.

 7. Uczytelnianie dokumentów sporządzonych pismem ręcznym w języku polskim na język polski w komputerowym edytorze tekstów.

 8. Uwierzytelnianie dokumentów.

 9. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych.

 10. Badania genealogiczne w celu ustalenia pochodzenia oraz badania archiwalne majątkowe, spadkowe i do Karty Polaka.

 11. Przygotowywaniu dokumentacji przed wniesieniem pozwu.

 12. Przygotowanie psychologiczne strony procesowej przed jej udziałem w rozprawie sądowej lub w trakcie prowadzonego postępowania.

 13. Opieka prawna podczas procesu.

 14. Wykonywanie wszystkich innych czynności tu nie określonych, a nie zabronionych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Szanowni Państwo. Firma Dependens o zasięgu ogólnopolskim istnieje na rynku usług prawniczych od 2011 roku i nastawiona jest na obsługę klientów i pełnomocników stron procesowych w zakresie doradztwa, sporządzania dokumentacji procesowej, powtórnego wykonywania oględzin terenowych, analizę akt, wykonywaniu opinii i ekspertyz do spraw spornych oraz konsultacji do już wydanych opinii i wydawanie kontr opinii przez wysokiej klasy specjalistów i biegłych z różnych specjalności. Występujemy także przed organami procesowymi i firmami ubezpieczeniowymi w charakterze pełnomocników dochodząc roszczeń zleconych nam przez naszych klientów.    
Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, jakość, fachowość, szybkość i dyskrecję. Zapraszamy do współpracy.