W ramach biura prawnego Dependens oferujemy pomoc w sporządzaniu pism procesowych zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym oraz prawie pracy.

Ponadto udzielamy porad przy:

 • konstrukcjach pism sądowych,

 • rozwodach,

 • alimentach,

 • zasiedzeniach,

 • wywłaszczeniach,

 • udowadnianiu własności,

 • spadkach,

 • podziałach majątku,

 • niesłusznych aresztowaniach,

 • odszkodowaniach,

 • opiniach biegłych na zasadzie konsultacji,

Ponadto analizujemy wytworzoną dokumentację sądową i na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą opracowujemy kierunek obrony lub reprezentowania w konkretnej sprawie.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami adwokackimi z terenu miasta Lublina
i Zamościa oraz z kancelarią radców prawnych.

Nasi współpracownicy sporządzali pisma procesowe dla klientów prowadzących swe sprawy
w sądach w Polsce. Do zasług należy przypisać sporządzenie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym czy też pomoc w skróceniu pobytu a AŚ tymczasowego aresztowania sprawcy przestępstwa. Na co dzień firma ocenia prawidłowość sporządzenia opinii w sprawach cywilnych
i karnych bez względu na specjalność biegłego.

Wykonujemy sprawy trudne lub wręcz niemal niemożliwe do wykonania w istniejącym systemie prawnym.

Wszystkim zainteresowanym polecamy swoje usługi.